Bạn sẽ học được gì?

 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình C
 • Kỹ thuật lập trình vững chắc
 • Tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng tối ưu code
 • Nâng cao kỹ năng về thuật toán và cấu trúc dữ liệu 
 • Nền tảng lập trình vững chắc của một lập trình viên
 • Nâng cao kinh nghiệm giải bài tập trên các nền tảng chấm bài online : Codeforces, Hackerrank, Leetcode, Codechef...

Giới thiệu khóa học

1.VÌ SAO BẠN NÊN BẮT ĐẦU NGHỀ LẬP TRÌNH VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Ngôn ngữ lập trình C rất phổ biến và là một ngôn ngữ được ưa chuộng để dạy lập trình tại các trường đại học Việt Nam (FPT, PTIT, HUST, BK HCM...)

 

Ngôn ngữ C được coi là "the mother language" - ngôn ngữ mẹ đẻ của các ngôn ngữ lập trình hiện đại, việc học lập trình C giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp khi học các ngôn ngữ C++, Java, PHP, Javascript...

 

Ngôn ngữ lập trình C khá dễ học và phù hợp với người mới làm quen với lập trình

 

Ngôn ngữ lập trình C là giúp bạn có thể hiểu tường tận cách thức một chương trình hoạt động và khái niệm quan trọng về máy tính, chương trình.

 

2.KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C CỦA 28TECH CÓ GÌ KHÁC BIỆT

Lý thuyết đi đôi với thực hành : Khóa học C của 28Tech rất đầy đủ về lý thuyết, các bạn được học các kiến thức của ngôn ngữ lập trình C và được thực hành với lượng bài tập cực kỳ rồi rào (320 bài tập code và 200 bài tập trắc nghiệm).

 

Website Chấm bài tự động :  Khóa học sử dụng website chấm bài tự động Hackerrank để học viên có thể tự thực hành và đánh giá kết quả của mình mọi lúc mọi nơi, website chấm bài tự động yêu cầu các bạn cần code chính xác và tối ưu - hai yêu cầu rất quan trọng với một lập trình viên giỏi

 

Học liệu chất lượng : Slide lý thuyết của 28Tech được chuẩn bị rất đầy đủ, chi tiết và đẹp. Bài tập phong phú được chia thành các dạng bài tập cụ thể và có cung cấp các kỹ thuật giải bài và bài tập thực hành nâng cao. Các nội dung về bài tập và lý thuyết  sẽ liên tục được cập nhật thêm

 

Tâm huyết : Đội ngũ giáo viên và trợ giảng của 28Tech luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn học viên về bài tập khi gặp khó khăn trong quá trình làm bài tập. Các bạn có thể tham khảo đánh giá của những học viên đã học khóa học trước đó tại mục đánh giá.

 

3.KHÓA HỌC NÀY PHÙ HỢP VỚI AI ?

Sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn Thông hay ICT nói chung

 

Các bạn sinh viên bị mất gốc về kỹ năng lập trình và khả năng tư duy logic còn yếu

 

Người mới bắt đầu làm quen với lập trình có mong muốn có kỹ năng lập trình thật tốt

 

Các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 yêu thích tin học và mong muốn tiếp cận sớm với lập trình để thi học sinh giỏi 

 

Những bạn trái ngành có mong muốn trở thành lập trình viên trong tương lai

Nội dung khóa học

PHẦN 1 : KIỂU DỮ LIỆU, BIẾN, VÒNG LẶP, HÀM
Bài 1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm DEV C++ để lập trình
03:01
Bài 2. Hướng dẫn sử dụng Dev C và lập trình chương trình đầu tiên
12:14
Bài 3. Kiểu dữ liệu và Biến
28:34
Bài 4. Chú thích trong ngôn ngữ lập trình C
07:27
Bài 5. Nhập xuất dữ liệu với hàm printf và hàm scanf
26:25
Bài 6. Toán tử gán và toán tử toán học
25:01
Bài 7. Toán tử so sánh và toán tử logic
18:07
Bài 8. Toán tử tăng giảm và toán tử 3 ngôi
11:53
Bài 9. Các hàm toán học phổ biến trong thư viện math.h
18:27
Bài 10. Hướng dẫn làm bài và nộp bài trên trang Hackerrank
24:19
Bài 11. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 1 tới bài 5
19:36
Bài 12. Cấu trúc rẽ nhánh If...else
24:43
Bài 13. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 6 tới bài 10
26:50
Bài 14. Cấu trúc rẽ nhánh if..else if
11:42
Bài 15. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 11 tới bài 15
25:26
Bài 16. Cấu trúc rẽ nhánh switch case
11:27
Bài 17. Bảng mã ASCII và các câu điều kiện kiểm tra kí tự quen thuộc
15:49
Bài 18. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 16 tới bài 20
23:57
Bài 19. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 21 tới bài 25
28:23
Bài 20. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 26 tới bài 30
15:23
Bài 21. Hướng dẫn giải Contest 1 từ bài 31 tới bài 35
28:05
Bài 22. Phạm vi của biến trong ngôn ngữ lập trình C (Scope Rules)
13:17
Bài 23. Vòng lặp For, Câu lệnh Break và Continue
47:39
Bài 24. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 1 tới bài 5
12:08
Bài 25. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 6 tới bài 10
14:48
Bài 26. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 11 tới bài 15
06:08
Bài 27. Vòng lặp While và Do While
26:59
Bài 28. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 16 tới bài 20
15:07
Bài 29. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 21 tới bài 25
27:03
Bài 30. Hướng dẫn giải Contest 2 từ bài 26 tới bài 30
13:32
Bài 31. Từ khóa Define và Typedef
12:36
Bài 32. Các hệ cơ số phổ biến trong lập trình, hệ nhị phân, bát phân, thập lục phân
16:33
Bài 33. Độ phức tạp của thuật toán
26:44
Bài 34. Hàm trong lập trình C
43:38
Bài 35. Những lý thuyết số và toán học phần 1
34:55
Bài 36. Những lý thuyết số và toán học phần 2
37:19
Bài 37. Số Fibonacci
15:11
Bài 38. Lũy thừa nhị phân
11:16
Bài 39. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 1 tới bài 5
25:12
Bài 40. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 6 tới bài 10
17:51
Bài 41. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 11 tới bài 15
25:57
Bài 42. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 16 tới bài 20
25:04
Bài 43. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 21 tới bài 25
20:46
Bài 44. Hướng dẫn giải Contest 3 từ bài 26 tới bài 30
21:16
PHẦN 2 : KỸ THUẬT ĐỆ QUY
Bài 45. Kỹ thuật đệ quy
38:03
Bài 46. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 1 tới bài 5
08:19
Bài 47. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 6 tới bài 10
14:55
Bài 48. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 11 tới bài 15
16:23
Bài 49. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 16 tới bài 20
29:33
Bài 50. Hướng dẫn giải Contest 4 từ bài 21 tới bài 25
12:20
PHẦN 3 : MẢNG 1 CHIỀU, 2 CHIỀU, THUẬT TOÁN SẮP XẾP, TÌM KIẾM, CON TRỎ
Bài 51. Lý Thuyết Mảng 1 Chiều
43:51
Bài 52. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 1 tới bài 5
13:34
Bài 53. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 6 tới bài 10
19:37
Bài 54. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 11 tới bài 15
19:01
Bài 55. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 16 tới bài 20
15:06
Bài 56. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 21 tới bài 25
22:12
Bài 57. Hướng dẫn giải Contest 5 từ bài 26 tới bài 30
19:49
Bài 58. Sàng số nguyên tố Eratosthenes
20:52
Bài 59. Sắp xếp chọn - Selection sort
19:35
Bài 60. Sắp xếp nổi bọt - Bubble sort
16:19
Bài 61. Sắp xếp chèn - Insertion sort
21:16
Bài 62. Sắp xếp đếm phân phối - Counting sort
08:49
Bài 63. Sắp xếp trộn - Merge sort
32:40
Bài 64. Sắp xếp nhanh - Quick sort
33:02
Bài 65. Thuật toán tìm kiếm nhị phân và thuật toán tìm kiếm tuyến tính
24:10
Bài 66. Các biến thể của thuật toán tìm kiếm nhị phân
16:10
Bài 67. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 1 tới bài 5
27:02
Bài 68. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 6 tới bài 10
27:57
Bài 69. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 11 tới bài 15
26:48
Bài 70. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 16 tới bài 20
30:42
Bài 71. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 21 tới bài 25
31:56
Bài 72. Hướng dẫn giải Contest 6 từ bài 26 tới bài 30
23:50
Bài 73. Lý thuyết về con trỏ
43:23
Bài 74. Hướng dẫn sử dụng hàm qsort và xây dựng Comparator
21:42
Bài 75. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 1 tới bài 5
17:44
Bài 76. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 6 tới bài 10
13:42
Bài 77. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 11 tới bài 15
29:45
Bài 78. Hướng dẫn giải Contest 7 từ bài 16 tới bài 20
24:15
Bài 79. Lý thuyết mảng 2 chiều
23:18
Bài 80. Các phép toán trên ma trận
22:37
Bài 81. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 1 tới bài 5
17:40
Bài 82. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 6 tới bài 10
16:58
Bài 83. Lý thuyết về ma trận xoáy ốc - Spiral matrix
10:33
Bài 84. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 11 tới bài 15
19:03
Bài 85. Kỹ thuật loang trên mảng 2 chiều
10:22
Bài 86. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 16 tới bài 20
31:37
Bài 87. Hướng dẫn giải Contest 8 từ bài 21 tới bài 25
20:38
PHẦN 4. XÂU KÝ TỰ VÀ TOÁN TỬ BIT
Bài 88. Toán tử Bit - Bitwise operator
19:40
Bài 89. Lý thuyết về xâu ký tự (mảng ký tự)
26:51
Bài 90. Các hàm xử lý xâu kí tự thông dụng
25:00
Bài 91. Các bài toán liên quan tới tần suất của kí tự trong xâu
08:12
Bài 92. Hướng dẫn giải Contest 9 từ bài 1 tới bài 10
13:27
Bài 93 : Các bài toán liên quan tới số nguyên lớn
07:27
Bài 94. Hàm Strok và kỹ thuật tách từ trong xâu
13:27
Bài 95. Hướng dẫn giải Contest 9 từ bài 11 tới bài 15
27:40
Bài 96. Hướng dẫn sử dụng hàm qsort để sắp xếp từ trong xâu
16:25
Bài 97. Hướng dẫn giải Contest 9 từ bài 16 tới bài 20
20:50
Bài 98. Số nguyên lớn và các bài toán áp lý thuyết số áp dụng xâu kí tự
07:27
Bài 99. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 1 tới bài 5
16:56
Bài 100. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 6 tới bài 10
27:49
Bài 101. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 11 tới bài 15
31:57
Bài 102. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 16 tới bài 20
34:08
Bài 103. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 21 tới bài 25
29:46
Bài 104. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 26 tới bài 30
37:55
Bài 105. Hướng dẫn giải Contest 10 từ bài 31 tới bài 35
09:18
PHẦN 5. KIỂU CẤU TRÚC - STRUCT
Bài 106. Lý thuyết kiểu cấu trúc (struct)
20:54
Bài 107. Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng Menu lựa chọn
27:24
Bài 108. Hướng dẫn giải contest 11 bài 1 tới bài 5
25:20
Bài 109. Hướng dẫn giải contest 11 bài 6 tới bài 10
22:12
Bài 110. Hướng dẫn giải contest 11 bài 11 tới bài 15
21:12
PHẦN 5 : ỨNG DỤNG CỦA CON TRỎ VÀ DANH SÁCH LIÊN KẾT (LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRƯỚC KHI HỌC)
Bài 111. Lý thuyết về danh sách liên kết, Ưu và nhược điểm của DSLK so với mảng
14:13
Bài 112. Danh sách liên kết và cấu trúc tự trỏ
08:20
Bài 113. Duyệt Danh sách liên kết về đếm số node trong danh sách liên kết đơn
08:47
Bài 114. Thêm node vào đầu, cuối, giữa DSLK đơn
35:32
Bài 115. Xóa node khỏi đầu, cuối, giữa DSLK đơn
19:33
Bài 116. Sắp xếp các node trong DSLK đơn
04:38
Bài 117. Danh sách liên kết đôi, duyệt và đếm số lượng node trong DSLK đôi
06:05
Bài 118. Thêm node vào đầu, cuối, giữa DSLK đôi
16:14
Bài 119. Xóa node khỏi đầu, cuối, giữa DSLK đôi
18:02
Bài 120. Duyệt ngược DSLK đôi và sắp xếp DSLK đôi
05:49
Bài 121. Hướng dẫn giải Contest 11 bài 1 tới bài 5
25:40
Bài 122. Hướng dẫn giải Contest 11 bài 6 tới bài 10
21:20
PHẦN 6. XỬ LÝ FILE
Bài 123. File Text, Các mode đọc ghi, các hàm ghi file
14:57
Bài 124. Các hàm ghi file
14:17
Bài 125. Hàm fseek và ftell
06:30
Bài 126. Chữa Contest xử lý file bài 1
06:40
Bài 127. Chữa Contest xử lý file bài 2
19:45
Bài 128. Chữa Contest xử lý file bài 3
09:39
Bài 129. Chữa Contest xử lý file bài 4
04:28
Bài 130. Chữa Contest xử lý file bài 5
04:42
Bài 131. File nhị phân, hàm fread và fwrite
06:30
Bài 132. Chữa Contest xử lý file bài 6
07:30
Bài 133. Chữa Contest xử lý file bài 7
08:15
Bài 134 .Chữa Contest xử lý file bài 8
06:46
Bài 135. Chữa Contest xử lý file bài 9
06:25
Bài 136. Chữa Contest xử lý file bài 10
06:55
PHẦN 7. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (LÀM SONG SONG HOẶC TRƯỚC KHI LÀM BÀI TẬP CODE HACKERRANK)
Bài 137. [KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, RẼ NHÁNH] - Hướng dẫn Bài 1 - 10
12:55
Bài 138. [KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, RẼ NHÁNH] - Hướng dẫn Bài 11 - 20
13:51
Bài 139. [KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, RẼ NHÁNH] - Hướng dẫn bài 21 - 30
12:55
Bài 140. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 1 - 5
12:50
Bài 141. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 6 - 10
13:02
Bài 142. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 11 - 15
12:55
Bài 143. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 16 - 20
10:08
Bài 144. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 21 - 25
10:31
Bài 145. [VÒNG LẶP] - Hướng dẫn Bài 26 - 30
10:08
Bài 146. [HÀM] - Hướng dẫn Bài 1 - 5
10:44
Bài 147. [HÀM]- Hướng dẫn Bài 6 - 10
09:20
Bài 148. [HÀM]- Hướng dẫn Bài 11 - 15
10:41
Bài 149. [HÀM] - Hướng dẫn Bài 16 - 20
05:40
Bài 150. [ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN] - Hướng dẫn Bài 1 - 10
10:53
Bài 151. [ĐỆ QUY]. Hướng dẫn Bài 1 - 5
20:03
Bài 152. [ĐỆ QUY]. Hướng dẫn Bài 6 - 10
21:38
Bài 153. [MẢNG]. Hướng dẫn Bài 1 - 10
13:59
Bài 154. [MẢNG]. Hướng dẫn Bài 11 - 20
10:41
Bài 155. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 1 - 5
06:40
Bài 156. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 6 - 10
10:49
Bài 157. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 11 - 15
09:54
Bài 158. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 16 - 20
08:10
Bài 159. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 21 - 25
07:46
Bài 160. [LÝ THUYẾT CON TRỎ]. Hướng dẫn Bài 26 - 30
10:55
Bài 161. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 1 - 10
07:57
Bài 162. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 11 - 15
13:20
Bài 163. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 16 - 20
13:00
Bài 164. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 21 - 25
06:58
Bài 165. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 26 - 30
05:23
Bài 166. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 31 - 35
11:15
Bài 167. [DANH SÁCH LIÊN KẾT]. Hướng dẫn Bài 36 - 40
10:41
Bài 168. [CÂY NHỊ PHÂN]. Hướng dẫn Bài 1 - 5
09:49
Bài 169. [CÂY NHỊ PHÂN]. Hướng dẫn Bài 6 - 10
05:25
PHẦN 8. KIẾN THỨC BỔ SUNG
Bài 170. Hướng dẫn giải contest 0 - Làm quen với Hackerrank
29:18
Bài 171. Giải Phương Trình Bậc 2
05:48
Bài 172. Cài đặt các hàm sắp xếp cho struct
18:52
Bài Cuối : LỜI CẢM ƠN
13:07

Thông tin giảng viên

Đánh giá của học viên

5.0
5
99%
4
0%
3
1%
2
0%
1
0%

Gửi đánh giá của bạn

1. Đánh giá của bạn về khóa học

2. Viết cảm nhận của bạn về khóa học

3. Thông tin cá nhân của bạn (thông tin của bạn sẽ được bảo mật)

   Bình luận

   Bình luận